pohotovost
603 948 609

Zlomenina pažní kosti u loketního kloubu

V sobotu 4.6.2011 v odpoledních hodinách bylo na naši kliniku přivedeno 5-měsíční štěně francouzského buldočka.
Pacient při hraní s mnohem větším dospělým psem začal náhle hystericky kňučet a přestal zatěžovat levou přední končetinu.

Štěně při palpaci končetiny projevovalo výraznou bolestivost, proto bylo přistoupeno ke krátkodobé sedaci. Při následném důkladném prohmatání byla zjištěna krepitace a nestabilita končetiny v oblasti lokte.
rtg buldocekPři rentgenologickém vyšetření nebyly u laterálního ani dorsoventrálního snímku zjištěny žádné změny. Až při stresovém snímku, kdy byla končetina vychýlena mediálně, byla zjištěna zlomenina pažní kosti u loketního kloubu (fractura laterálního kondylu humeru). Vzhledem k tomu, že se jedná o nitrokloubní zlomeninu, byla majitelům navržena otevřená repozice. Končetina byla provizorně stabilizována bandáží, pacientovi byla aplikována analgetika a antibiotika a na nedělní ráno byla naplánována operace.

Mnohem klidnější a relativně spolupracující pacient byl následující ráno uveden do inhalační anestezie. Pro vizualizaci místa lomu byl proveden řez na laterální straně distální části pažní kosti. Pomocí fixačních kleští se ulomený epicondylus znehybnil a byl pomocí tažného šroubu fixován ke kondylu mediálnímu. Ke zvýšení stability byl do pažní kosti zaveden také antirotační Kirschnerův drát (viz RTG).

draty buldocekPřed probuzením pacienta z narkózy byla na končetinu opět nasazena Robert-Jonesova bandáž. Majitelé byli upozorněni na nutnost dlouhodobého klidu pro správné zahojení zlomeniny.

Při kontrole den po operaci byl pacient ve velmi dobrém stavu, končetinu normálně zatěžoval. Za necelé 4 týdny od operace se štěně při venčení polekalo většího psa, při pokusu o útěk špatně dopadlo na operovanou končetinu a od té doby jí opět nezatěžovalo.

Na RTG snímku bylo zjištěno, že došlo ke zlomení tažného šroubu a na další den byla opět naplánována chirurgická revize. Při ní bylo zjištěno, že místo fractury je již stabilní, proto byl pouze vyjmut drát i zlomený šroub a na končteninu byla dána Robert-Jonesova bandáž s termoplastickou dlahou. Ta byla na končetině ponechána celkem 3 týdny.
V současné době je pacient bez potíží, končetinu normálně zatěžuje.

Na tomto případu lze vidět, jak je při hojení fractury důležitý klid pacienta až po několik týdnů od operace. Díky nízkému věku pacienta bylo však hojení fractury rychlé a proto bylo možné již za necelé 4 týdny šroub i drát vyjmout.

Copyright © 2024 veterinární klinika YORICA